Τελος Στη Χορήγηση Αντιβιοτικών Και Φαρμάκων Χωρίς Ιατρική Συνταγή

Κουτσούκης «Από τις βασικές θέσεις της Διοίκησης του Συλλόγου αποτελεί η ουσιαστική εφαρμογή του νόμου, χωρίς διαχωρισμούς, περί υποχρεωτικής προσκόμισης…

Continue Reading →